آخرین اخبار

دکتر جنیدی : حق بر آموزش یک حق بنیادین و اساسی مردم ایران است.

ششمین نشست گفتگوی هفته در بستر شبکه شاد با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارت آموزش و پرورش و روسای مناطق آموزش و پرورش ایران به صورت ویدئو کنفرانس از طریق شبکه شاد در محل وزارتخانه صورت گرفت.

پیشنهاد گرجی برای درج نام «مادر» روی کارت ملی

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، درج نام مادر در کنار نام پدر روی کارتهای ملی را خواستار شد.

با توجه به وظايف مصرحه رياست جمهورى در قانون اساسى

انجام اين مسئوليت خطير از هيچ شخصيتى جز مقام رياست جمهورى بر نمى آيد